הגשת חוות דעת רפואית באיחור

חוות דעת רפואית הינה חוות דעת אשר מוגשת על ידי רופא מומחה בתחום רפואי מסוים. זאת, לשם הוכחת טענתו של התובע כי הוא סובל מבעיה רפואית כלשהי, אשר פוגעת בתפקוד שלו ברמה כזה או אחרת ולפיכך הוא דורש תגמולים מגורמים שונים, כגון: ביטוח לאומי לשם קבלת קצבת נכות, תביעה לתגמולים מטעם חברות הביטוח הפרטיות או הציבוריות, תביעות לתגמולים מטעם משרד הביטחון למשרתים בשירות בטחון ועוד.

מועד הגשת חוו''ד רפואית

את חוות הדעת הרפואית ברמת העיקרון יש להגיש בזמן המיועד לכך, כלומר בעת הגשה תהליך התביעה, אם זה במסגרת תביעת רשלנות רפואית לצד כל מסמכי התביעה (ע"פ חוק חובה להגיש חוות דעת רפואית במקרה של תביעת רשלנות רפואית המגיעה לידי בית משפט – סעיף 127 בחוק סדר דין אזרחי), במסגרת הגשת תביעה לקבלת קצבת נכות ופיצויים מטעם הביטוח הלאומי אותה נגיש לועדה הרפואית לצד שאר המסמכים הרפואיים ובאופו דומה מול הגורמים והגופים האחרים.  

הגשת חוות דעת רפואית באיחור

הגשה באיחור

במידה וחוות הדעת הרפואית לא הוגשה בזמן, ניתן לבקש להגישה לאחר המועד המיוחד במידה והתובע מספק טעמים מיוחדים המצדיקים את ההגשה באיחור (לפי סעיף 528 בחוק סדר דין אזרחי). יחד עם זאת, ישנם תקדימים בנושא. כך למשל, במשפט אשר נערך ב-2005 השופט קבע כי למרות ההגשה באיחור ולמרות שהתובע לא הציג טעם מיוחד לאיחור הוא מאשר את ההגשה מכיוון שהוא לא מוצא כי הגשה זו פוגעת באופן כלשהו בנתבעים.

הגשת חוות דעת נגדית

ע"פ סעיף 128 בחוק סדר דין אזרחי במקרים בהם הוגשה תביעת חוות דעת רפואית נתבע אשר חולק על חוו"ד זו רשאי להגיש תביעת נגד תוך 60 יום, או תוך פרק זמן ארוך יותר במידה והוא קיבל אישור מיוחד על כך מטעם בית המשפט.