חוות דעת רפואית נגדית

כתיבת חוות דעת מקיפה למקסום סיכויי ההצלחה!

חוות דעת רפואית הינה חוות דעת מטעם רופא מומחה אשר נתכתב ומוגשת לגורמים השונים במקרים של דרישה לקבלת פיצויים או תגמולים שונים מטעם בית המשפט, משרד הביטחון, הביטוח הלאומי, חברות הביטוח וגורמים נוספים. לחוות דעת זו יש משקל רב בהחלטה של הגורם המחליט ולכן מוטב להיעזר בה לשם תמיכה בטענת המבקש.

מהי חוות דעת רפואית נגדית?

חוות דעת נגדית זוהי חוות דעת רפואית אשר נכתבת ע"י רופא מומחה מטעם הנתבע  או התובע כתגובה לחוות הדעת הרפואית שהציג הצד השני על מנת לסתור את טענותיו.

חוות דעת רפואית נגדית

באילו מקרים מגישים חוות דעת זו?

במקרים של תביעות רשלנות רפואית / נזקי גוף בבית המשפט בו התובע מחוייב על פי חוק להגיש חוות דעת מטעם רופא מומחה שתתמוך בטענותיו. במקרה כזה התביעה יכולה להגיש חוות דעת נגדית. בתקנות סדר הדין האזרחי נקבע כי על התובע במקרים של תביעת נזקי גוף להיבדק גם על ידי המומחים מטעם הנתבע.

במקרים של תביעת נזקי גוף מצד המבוטח מול חברות הביטוח. לדוגמא, במקרים בהם חברות הביטוח מסרבות להעניק תגמולים שונים תוך התבססות על חוות דעת רפואיות של הרופאים מטעמם. כתגובה לכך התובע יגיש חוות דעת רפואית נגדית מטעם רופא כדי לסתור את טענות חברות הביטוח ולהוכיח את הנזק שנגרם לו.

חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

במקרים של סתירה בין שתי חוות הדעת, בית המשפט עשוי למנות מומחה מטעמו. לרוב במקרים אלו בית המשפט עשוי להעניק עדיפות למומחה שמונה על ידו, אך ברמת העיקרון הוא אינו מחויב לקבל את החלטתו כמו גם את החלטת שתי הצדדים.

איך זה עובד?

איתור רופא מומחה

בחירת רופא מנוסה המתמחה בתחום התביעה

בחינת החומר הרפואי

כולל איסוף מידע לשם בדיקה האם היתה רשלנות רפואית

כתיבת חוו"ד רפואית

חוו"ד מקיפה הכוללת ממצאי בדיקות, אבחון רפואי והערכת אחוזי נכות

הגשת חוו"ד לביהמ"ש

מתן עדות הרופא המומחה והצגת חוו"ד המקיפה למקסום הצלחת התיק

אנו כאן בשבילכם ונשמח להכווין אתכם בבחירת רופא מומחה מתאים בהתאם לסוג הבעיה הרפואית והנזק הגופני/נפשי שנגרם לכם לשם מקסום סיכויי תוצאות התביעה!

צור קשר לקבלת חוות דעת רפואית