כמה עולה חוות דעת רפואית?

ישנם מקרים מסוימים המחייבים על פי חוק הגשת חוות דעת רפואית כראיה. חוות הדעת תתקבל רק על ידי אדם המוסמך לכך ובעל תעודת מומחה בתחום המבוקש.

באילו מקרים עולה הצורך להגיש חוות דעת רפואית?

ככלל, מדובר במקרים בהם תובע אדם פרטי פיצויים על נזק רפואי שנגרם לו. כדי לקבל את הפיצויים מהגוף המזיק על התובע להוכיח קשר סיבתי בין הנזק לגורם. נזק רפואי יוכח רק על ידי רופא מומחה.

המקרים הנפוצים ביותר המצריכים הגשת חוות דעת רפואית הם:

תאונות עבודה

תאונות דרכים

רשלנות רפואית

תביעה לביטוח לאומי

תביעות לחברות ביטוח

חוות הדעת תכלול ממצאי בדיקות עליהן הסתמך המומחה הרפואי, מסמך חוות הדעת הרפואית וקביעת אחוזי נכות על פיו.

כמה עולה חוות דעת רפואית

חשיבותה של חוות הדעת הרפואית

השגת חוות דעת רפואית בישראל הינה פרוצדורה מעט מורכבת, ובכל זאת לא מומלץ להקל בה ראש.

ראשית, במקרים של רשלנות רפואית בהם מוגשת תביעה לקבלת פיצויים בבית משפט עקב נזקי הרשלנות, לא תהיה כלל התייחסות לתביעה מצד השופטים ללא הצגת חוות דעת רפואית הולמת.

שנית, גובה הפיצויים נגזר ישירות מחוות הדעת הרפואית ולכן ככל שחוות הדעת תהיה מקצועית ומדויקת יותר יעלו סיכויי התובע לקבלת פיצויים גבוהים.

גובה הפיצויים משמעותי במיוחד בנזקים לטווח ארוך או נזק בלתי הפיך, בהם מקבל התובע קצבה קבועה הנקבעת לפי רמת הנכות שמאבחן הרופא.

כמה עולה חוות דעת רפואית?

המחיר עבור חוות דעת רפואית בישראל גבוה יחסית, סיבה עיקרית לכך הינה קשר השתיקה בין הרופאים המקשה מאוד על השגת חוות הדעת.

בין הרופאים בארץ קיימת מעין ברית בלתי כתובה של הגנה האחד כלפי השני. נוכח אחוזי התביעות הגבוהים על רשלנות רפואית בשנים האחרונות, מסרבים רופאים רבים להעיד על רשלנות של עמיתיהם למקצוע כדי שבמקרים אחרים, יגנו הקולגות שלהם גם עליהם.

מעטים מאוד אנשי הרפואה שמוכנים להוציא את עצמם מכלל זה ולהגיש חוות דעת רפואית מפלילה, גם במקרים בהם האמת ברורה.

גם הרופאים שמוכנים לכתוב חוות דעת רפואית, מבקשים עבורה מחיר גבוה בשל המחיר האישי שיידרשו לשלם עבור כך.

מה משפיע על מחיר חוות הדעת?

רמת המומחיות של הרופא המומחה – ככל שהרופא הוא בכיר יותר ובעל ידע רב בתחום הרפואי הספציפי אשר רלוונטי לתביעה כך גם עלות השירות שלו תהיה גבוה יותר.

ניסיון בכתיבת חוות דעת רפואיות והופעה בבית המשפט – מעבר למומחיות של הרופא, ישנה חשיבות בכתיבה חוות דעת מקצועית שתעביר בצורה ברורה בפני בית המשפט את המסקנות ואת הגורמים שהובילו להסקת מסקנות אלה. כך שרופאים בעלי ניסיון בכתיבת חוו"ד רפואיות לבית המשפט ובעלי יכולת הופעה ייצוגית טובה בבית המשפט עשויים לדרוש מחיר גבוה יותר עקב היתרונות שהם מביאים עמם.

מספר האבחונים הנצרכים – לעיתים במסגרת התביעה מעורבים מספר גורמים שהיו מעורבים ברשלנות (אם אלו רופאים שונים, למשל יועץ גנטי ורופא מיילדות וגינקולוגיה או גורמים נוספים במוסד המטפל) ולכן יעלה הצורך ביותר מחוות דעת אחת, כך שנצטרך לשלם על כל חוות דעת באופן נפרד.

סוג התביעה – כפי שצוין לעיל, התביעות יכולות להיות קשורות לתחומים ותתי תחומים שונים, כאשר ישנם תחומים מורכבים יותר והעלות היא בהתאם למורכבות זו.

פניה לעורכי דין המתמחים בתביעות רפואיות עשויה לקצר ולפשט את התהליך. עורכי דין אלו עובדים עם צוות רפואי המוכן לתת חוות דעת ויכולים להשיג אותן עבור לקוחותיהן תוך זמן קצר יותר ובתנאים טובים יותר.

במקרים מסוימים, יגיש הצד הנתבע חוות דעת רפואית מצדו ועל השופט יהיה להכריע בין הדעות השונות.

מי משלם עבור חוות הדעת הרפואית?

בשלב הראשוני, על התובע לשאת בהוצאות התשלום עבור חוות הדעת כחלק מהוצאות המשפט. עם סיום המשפט, במידה וזכה, ביכולתו להגיש בקשה להחזר עבור הוצאות המשפט, בהן תשלום עבור חוות הדעת.

במקרים של חוסר הסכמה תושג לעיתים פשרה של נשיאה שווה בין הצדדים בהוצאות עבור חוות הדעת.

טווח מחירים של חוות דעת רפואית

עלות חוות דעת רפואית מתחילה ב-5,000 ₪, ובדרך כלל לא תרד מ-10,000 ₪, כשהיא גם יכולה להגיע ל-20,000 ש"ח ולמעלה מכך. כאמור, המחיר המדויק משתנה בהתאם לנסיבות ולסוג התביעה הספציפית.

בעת בחירת המומחה כדאי לקחת בחשבון כי ככל שהרופא מומחה יותר בתחומו כך עולים סיכויי הזכייה ואפשרויות כיסוי ההוצאות לאחריה.