ערעור ועדה רפואית ביטוח לאומי

במקרים בהם מבוטח בביטוח לאומי סובל מנזקי גוף, בין אם זה כתוצאה של תאונת עבודה, דרכים, רשלנות רפואית, או כל סיבה אחרת הוא רשאי להגיש תביעה לקבלת קצבת נכות/תגמולים בעקבות הנזק שנגרם לו. במסגרת התביעה יועברו כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים (כולל חוו"ד רפואית) אודות הנזק שנגרם אל ועדה רפואית אשר תקבע האם התובע סובל נכות וכן את דרגות הנכות ובהתאם את הפיצויים להם הוא יהיה זכאי.

הגשת ערר

במקרים בהם התובע סבור כי החלטה הודעה אינה משקפת את מצבו הרפואי הוא זכאי להגיש ערעור חד פעמי בפני הוועדה הרפואית לעררים תוך 60 יום לאחר החלטת הועדה הרפואית הראשונה.

ערעור ועדה רפואית ביטוח לאומי

חשוב לדעת טרם הגשת הערר

  • הגשת הערעור יכול לבוא גם לרעתכם, כך במידה וקיבלתם 20% נכות ואתם מגישים ערעור במטרה לקבל אחוז נכות גבוה יותר ייתכן כי ועדת הערר תבטל לגמרי את אחוז וקצבת הנכות (הועדה רשאית לדון ולבחון גם סעיפים שעליהם התובע לא הגיש ערעור).
  • חשוב להיות מוכנים לועדה ולהציג טיעונים של ממש אשר מצביעים כי יש חדש ויש עילה לערעור. מידע זה יכול להיות אי התייחסות לקביעות מסוימות בחוות הדעת הרפואית, התעלמות ממסכמים כלשהן וכדומה. מנגד, אי הכנה והצגת ערעור חלש עלול להוביל לתוצאה הפוכה.
  • הפוסק בועדה רשאי לזמן מיוזמתי וע"פ החלטה משותפת של חברי הועדה למנות יועץ רפואי חיצוני לשם קביעת דרגת הנכות.

טיפים לפני ועדת ערר

  • כפי שצוין לעיל, להיות מוכנים היטב לועדה, לבוא מסודרים עם כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים וחוות הדעת הרפואית, וכן צירוף של מסמכים חדשים אשר מחזקים את הטענות של התובע.
  • יש לבסס את הטיעונים החדשים על הפרוטוקול של הועדה הראשונה ויש לוודא כי הפרוטוקול התקבל בזמן לשם אי עיכוב התהליך.
  • ניתוח הבנת הפרוטוקול צריכה להיעשות בידי גורמים רלוונטיים המתמחים בנושא ובמונחים הרפואיים המצוינים בפרוטוקול.
  • בדומה לועדה הראשונה לה צורפה חוות דעת רפואית, גם בועדת הערר יש לבסס את הנימוקים בסיוע של רופא מומחה/גוף רפואי.

ערעור על ועדת ערר

האם ניתן להגיש ערעור על ועדת ערר? ברמת העיקרון החלטה זו היא סופית, האופציה היחידה לערעור היא לא דרך גוף זה אלא דרך בית המשפט תוך הצגת טיעוניים משפטיים המתייחסים לאי תקינות הועדה, כגון: ניגוד אינטרסים, חריגה מסמכות, התעלמות מחוות דעת רפואית שהוגשה מטעם התובע ועוד.

התעלמות מחוות דעת רפואית

חשוב לציין כי הועדה הרפואית במוסד הביטוח הלאומי חייבת להתייחס לחוות הדעת הרפואית שמגיש התובע. במידה ולא נעשה כן התובע רשאי להגיש תביעה בבית משפט מה שעשוי להוביל לועדה חוזרת שבה תהיה התייחסות לחוות דעת זו.